Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.

Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)


Βασική διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος


Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος διαρθρώνεται ως εξής:

Κεντρική Υπηρεσία

  • Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
  • Δ2. Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών

Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς

Περιφερειακές Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οδηγίες προς τους πολίτες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών στην Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε.

Καταγγελίες μπορούν να γίνουν προφορικά ή γραπτά, επώνυμα ή ανώνυμα.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

  1. Υποβολή με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207, γρ. 401- 4ος όροφος)
  2. Αποστολή μέσω ταχυδρομείου (Ταχ. Δ/νση: Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207, Τ.Κ. 118 53 ΑΘΗΝΑ)
  3. Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kataggelies@sdoe.gr)
  4. Τηλεφωνικά   στο τηλ. 1517
  5. Αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο 2103426760

Όλες οι καταγγελίες επώνυμες  και  ανώνυμες αξιολογούνται (με τα ίδια κριτήρια) από Αρμόδια Επιτροπή, προκειμένου, να κριθεί η σπουδαιότητα τους και ο βαθμός προτεραιότητας για τη διερεύνηση τους.

Ο καταγγελλόμενος νομιμοποιείται, υπό προϋποθέσεις, να λαμβάνει γνώση της καταγγελίας (Σχετ. ΝΣΚ 482/1995, ΠΟΛ.1307/1995).