Στοιχεία Επικοινωνίας Γ.Γ.Π.Σ. Στοιχεία Επικοινωνίας Γ.Γ.Π.Σ.

Για υποβολή ηλεκτρονικού ερωτήματος :

 

- Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή «Ο λογαριασμός μου / My TAXISnet».

- Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τους κωδικούς σύνδεσης, δείτε τις Υπηρεσίες Πιστοποίησης

https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm

 

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Για όλες τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών λειτουργεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον δεκαψήφιο αριθμό: 213 1621000 ('Ωρες Λειτουργίας: 7:30 17:00)

 

Για τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης λειτουργεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) (Γ.Γ.Π.Σ.) στον αριθμό: 210-4802100

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση Γ.Γ.Π.Σ. : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ και  e-mail ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. 

 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail
Γενικός Γραμματέας / Πληροφοριακών Συστημάτων   Πέτρος Τριάρχης  210 4803202 - 4 gen-gramm@gsis.gr
       

Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

       
Γενικός Διευθυντής / Υποδομών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Αρτέμιος Βαλελής  210 4803206 - 8 sec-gen-mngr@gsis.gr
Δ/νση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης & Υποστήρ. Χρηστών
Διευθυντής Γεράσιμος Παράσχος     
       
Τμήμα A΄-Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών Ιωάννης Μανιδάκης    
Τμήμα Β΄- Λειτουργικής Μέριμνας & Διαχ. Υλικών Ιωάννης Ζέρβας    
Τμήμα Γ΄- Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας & Εμφακέλλωσης Μαρία Μαραβελάκη    
Τμήμα Δ΄- Υποστήριξης Χρηστών Ιωάννης Διαμαντόπουλος     
Δ/νση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους
Διευθυντής Αντώνιος Στρίκης     
       
Τμήμα Α΄- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών, Λειτουργικών Συστημάτων, Δικτύων & Επικοινωνιών Ιωάννης Κυριακόπουλος    
Τμήμα Β΄- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών,  Εφαρμογών & Βάσεων Δεδομένων  Βασιλική Τζοβλά    
Τμήμα Γ ' - Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού & Λογισμικού Μαριάνθη Ψωμά    

Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερματικού εξοπλισμού & Λογισμικού   ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εμμανουήλ Παπαλεξίου    
       

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων

       
Γενικός Διευθυντής / Ανάπτυξης Παραγωγικής Λειτουργίας Πληρ.Συστημάτων  Ευστάθιος Παναγιωτόπουλος    
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
Διευθυντής Λεωνίδας Μπογιατζής    
       
Τμήμα Α΄- Ανάπτυξης Εφαρμογών  Νικόλαος Μουραβλιάνσκυ    
Τμήμα Β΄- Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  Άγγελος Καρβούνης    
Τμήμα Γ΄- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείριση Ποιότητας Χρήστος Κομπορόζος    
       
Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα                  
Διευθυντής Ανδρέας Πίπης    
       
Τμήμα Α΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών Αθανάσιος Μακρόπουλος    
Τμήμα Β΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομικών Ελέγχων Μιχαήλ Μυτιληναίος    
Τμήμα Γ΄- Οικονομικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Γεώργιος Τσέτσος    
       
Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών
Διευθυντής Ευστάθιος Παναγιωτόπουλος    
       
Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων Ιωάννης Γραμμένος    
Τμήμα Β΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Περικλής Λιασκοβίτης    
Τμήμα Γ΄- Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Ιωάννης Δήμας    
       
Αυτοτελή Τμήματα Γ.Γ.Π.Σ.
Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής Προγραμματισμού & Διαχείρισης Έργων Αγγελική Παναγιωτάκη 210 4803284 ictpmo@gsis.gr
Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας Γιώργος Κωτσάκης 210 4802406 secr-asf@gsis.gr