'Εντυπα σχετικά με το ΔΑΥΚ 'Εντυπα σχετικά με το ΔΑΥΚ

ΔΑΥΚ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


Πολιτικοί Υπάλληλοι

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Π.Δ. 102/3-3-2004 (ΦΕΚ 70Α)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθμ. 2/13398/ΓΔΜ-Σ/4-3-2004
Οδηγίες Συμπλήρωσης ΔΑΥΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθμ. 2/56925/ΓΔΜ-Σ/18-10-2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθμ. οικ. 200548/29-10-2008
Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103Α) Άρθρο 1
Απόφαση αριθμ. 75302/0092/31-5-2013 (ΦΕΚ 1344Β)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΑΥΚ


Εκχώρηση λογαριασμών χρηστών

Υπόδειγμα αίτησης εκχώρησης λογαριασμών χρηστών
Υπόδειγμα αίτησης εκχώρησης λογαριασμών χρηστών

Εγκατάσταση και ενεργοποίηση Εφαρμογής ΔΑΥΚ

α)   Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης της Εφαρμογής ΔΑΥΚ
β1) Υπόδειγμα αίτησης για την ενεργοποίηση της Εφαρμογής ΔΑΥΚ
β2) Υπόδειγμα αίτησης για την ενεργοποίηση της Εφαρμογής ΔΑΥΚ

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΥΚ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Έντυπο ΔΑΥΚ
Υπόδειγμα Αίτησης Απονομής Σύνταξης και Οδηγίες για την συμπλήρωσή του
Διαβιβαστικό για την αποστολή ΔΑΥΚ στην Υπηρεσία Συντάξεων


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΑΥΚ

Υπόδειγμα αίτησης άρσης ηλεκτρονικής οριστικοποίησης ΔΑΥΚ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υποβάλλεται αίτηση μόνο για τις περιπτώσεις που δεν έχει αρχίσει η καταβολή προκαταβολής της σύνταξης.

Για τις περιπτώσεις που έχει αρχίσει η προκαταβολή της σύνταξης η διόρθωση γίνεται στο ήδη υπάρχον εκτυπωμένο ΔΑΥΚ και στις χειρόγραφες διορθώσεις υπογράφει ο αρμόδιος Προϊστάμενος.

Το διορθωμένο ΔΑΥΚ στέλνεται με διαβιβαστικό έγγραφο στην υπηρεσία Συντάξεων για να συσχετιστεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

τηλέφωνα: 210 3329126 & 2103329263
για επιπλέον πληροφορίες του ΔΑΥΚ

Στρατιωτικοί - Λοιπά Σώματα Ασφαλείας


Τυποποίηση Δικαιολογητικών Συνταξιοδότησης
Έντυπο ΔΑΥΚ
Οδηγίες Συμπλήρωσης ΔΑΥΚ