Διεύθυνση            Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα

Τηλέφωνο        2103332602, 2103332612

Fax     2103332608

Email  minister@minfin.gr