Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων.