Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογι​σμού 2014 και δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικώ​ν

Δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, με την κατάθεση του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2014: «Καταθέτουμε σήμερα προς συζήτηση στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014. Προσχέδιο που διαμορφώθηκε σε ένα περιβάλλον σταδιακής μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθεροποίησης, το οποίο ήταν αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που ανελήφθησαν και υλοποιήθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση, από το καλοκαίρι του 2012, για την αντιμετώπιση των συνθηκών αβεβαιότητας και ασφυξίας, που είχαν συσσωρευθεί. Προσχέδιο που λαμβάνει υπόψη τις πρώτες θετικές ενδείξεις που καταγράφησαν το 2013, σε συνέχεια και ως αποτέλεσμα των μεγάλων θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας.

07 | 10 | 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση ενός μέλους του Γενικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Διευθυντή) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

To Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο») ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το Νόμο 3864/2010 και με σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δεόντως εξουσιοδοτημένων θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 63 Ε του ν. 3601/2007. Το Ταμείο αναζητά έναν Μη Εκτελεστικό Διευθυντή για το Γενικό Συμβούλιο.

22 | 11 | 2013

ANNUAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE COMMITMENT ON CONFIDENCE (CoC) IN STATISTICS

On 29 February 2012, the then Prime Minister of the Hellenic Republic Lucas Papademos signed on behalf of the Greek Government a Commitment on Confidence in Statistics (henceforth CoC), previously endorsed by the Greek Parliament. By this signature, the Greek Government also committed to report annually to the Greek Parliament and to the European Commission on the implementation of the commitment and specific improvement actions contained therein. This document serves the purpose of the aforementioned report for the year 2013, outlining the progress of implementation of, and the degree of compliance to, the actions contained in the CoC and its Annex, namely:

22 | 08 | 2013

Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας κατά τη διάρκεια του Eurogroup

Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας κατά τη διάρκεια του Eurogroup 9/7/2012 στις Βρυξέλλες

09 | 07 | 2012

Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας κατά τη διάρκεια του Eurogroup

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα στη Βουλή κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης

08 | 07 | 2012

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή